صفحه اصلی > ارتباط با ما 

تلفن تماس : 38380090-081 داخلي 3 رقمي 238

نمابر : 38380130-081

پست الكترونيك : SDHRC@umsha.ac.ir

آدرس: همدان- روبروي پارك مردم- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده بهداشت

 

 

 

خروج