صفحه اصلی > ارتباط با ما 

مدير سايت : مجيد براتي

تلفن تماس : 38380090 داخلي 3 رقمي 238

پست الكترونيك : Barati@umsha.ac.ir

آدرس: همدان- روبروي پارك مردم- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده بهداشت

لطفاً نظرات اصلاحي ، انتقادات و همچنين فايلهاي مورد نظر خود را جهت درج در سايت مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت به آدرس الكترونيك فوق ارسال فرماييد.

 

                                                                                   با تشكر مدير سايت

خروج