صفحه اصلی > اعضاء > معاون پژوهشی مرکز 

 

نام و نام خانوادگي: عبدالمطلب صيدمحمدي

تحصيلات: دكتري تخصصي مهندسي بهداشت محيط

مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط

لینک سامانه علم سنجی

 


 

خروج