صفحه اصلی > طرح هاي تحقيقاتي > در حال اجرا 

طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا

مجري

عنوان

تاريخ تصويب در مركز

تاريخ تصويب در معاونت

وضعيت طرح

دكترفروزان رضا پور

بررسي عوامل مرتبط با  پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث مدرسه اي در دانش آموزان دوره اول دبيرستان شهر فامنين بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در سال 1392

92/10/9

92/12/6

در حال انجام

دكترسعيد بشيريان

بررسي عوامل موثر بر انجام فعاليت فيزيكي در بين بيماران ديابتي نوع دو شهر همدان با بهره گيري از تئوري رفتار برنامه ريزي شده

93/1/24

93/1/26

در حال انجام

دكتر سعيد بشيريان

بررسي عوامل موثر بر فعاليت فيزيكي پس از زايمان در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهركرمانشاه براساس مدل بزنف در سال 1392

93/1/24

93/1/26

در حال انجام

دكتر بابك معيني

تبيين علل عدم گرايش زوجين نخبه شهر همدان در فرزندآوري : يك مطالعه كيفي

93/4/7

93/10/27

در حال انجام

دكترفروزان رضا پور

بررسي عوامل مرتبط با پيشگيري از سوختگي كودكان زير 5 سال در مادران تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان كرمانشاه با استفاده از مدل پرسيد در سال 1393

93/4/7

93/7/8

در حال انجام

دكتر سعيد بشيريان

بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي تغذيه اي زنان باردار بر اساس مدل شناختي اجتماعي در مراجعين مراكز بهداشتي و درماني شهر تبريز سال 1393

93/4/7

93/6/25

در حال انجام

دكتر حيدري مقدم

بررسي فراواني اختلالات اسكلتي-عضلاني و ارتباط آن با فاكتورهاي منتخب در رانندگان اتوبوس بين شهري همدان

93/0/17

 

در حال انجام

دكتر بابك معيني

بررسي سطح سواد سلامت عملكردي و عوامل مرتبط با آن در شهر همدان در سال1393

93/4/7


در حال انجام

دكتر منوچهر كرمي

بررسي پيامدهاي نامطلوب متعاقب ايمن سازي با واكسن پنتاوالان: يك مطالعه همگروهي

93/11/9

94/10/30

در حال انجام

دكتر منوچهر كرمي

بررسي وضعيت جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به هدف حذف سرخك: برآورد ميزان تكثير موثر (R)

93/12/9

94/3/19

در حال انجام

دكتر قربان عسگري

مطالعه فرايند ازن زني در حضور كاتاليزور تهيه شده از پوسته تخم مرغ با راكتور بستر سيال و بستر ثابت در تصفبه فاضلاب صنايع نساجي:

93/111/9

94/2/8

در حال انجام

دكتر بشيريان

بررسي تاثير آموزش الكترونيكي پيش از ازدواج بر آگاهي و نگرش و عملكرد زوجين در آستانه ازدواج مراجعه كننده به مركز سلامت خانواده شهر همدان

93/11/19

93/12/12

در حال انجام

دكتر كريمي

بررسي عوامل مرتبط با تمكين دارويي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در روستاهاي شهرستان تويسركان در سال 1394

93/11/9

93/12/18

در حال انجام

 

خروج